DVD-heropening van de Grote Kerk
De heropening van de Grote Kerk ligt alweer een tijdje achter ons. De kerk wordt inmiddels weer voor allerlei doeleinden gebruikt en tot tevredenheid.
Van het hele gebeuren tijdens de heropening in het weekend van 22 t/m 24 januari zijn er opnames gemaakt die nu op dvd zijn uitgebracht. Zij, die nauw betrokken waren bij de voorbereidingen voor en de opening hebben de dvd inmiddels gezien en waren vol lof over het geheel. De dvd geeft een mooi overzicht van alle activiteiten die tijdens het openingsweekend hebben plaatsgevonden. Een aanrader!
U kunt de dvd bestellen bij Sijtze van der Meer, Gerben Sondermanstraat 27, T: (0512) 51 52 34. 
De kosten bedragen €7,50. We hopen dat velen van u hiervan gebruik gaan maken.
Namens de Stuurgroep Grote Kerk,
Theun v.d. Werff 

Veiling Doopsgezinde Kerk Drachten
Op 2 december waren Jeen Veenstra (van Kunsthandel Veenstra aan het Moleneind) en Jan IJsbrandy (van Boekbinderij IJsbrandy ook aan het Moleneind) te gast bij de Stichting Vrienden van de Grote Kerk. Ze boden een cheque aan ter waarde van € 4525,00, het bedrag dat met de veiling van 26 oktober opgebracht was.
De Stichting is hen zeer erkentelijk en spreekt hun dank van harte uit. Ook alle vrijwilligers die meegewerkt hebben worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
De opbrengst is ten bate van de restauratie van de Grote Kerk, te weten het liturgisch centrum.
Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten

Opening Expositie Doopsgezinde Kerk Drachten

Op zaterdag 26 september vond de opening van de expositie in de Doopsgezinde Kerk plaats. Dhr. Jeen Veenstra van Kunsthandel Veenstra aan het Moleneind heette iedereen welkom en vertelde over het doel van de expositie: geld bijeenbrengen voor de verbouw en restauratie van de Grote Kerk, en wel specifiek voor het liturgisch centrum.

Dhr. Jaap Bruintjes, voormalig directeur van het Museum Smallingerland en nu voorzitter van de Centrale Diaconie van Drachten, opende de expositie. Hij hield een prachtige verhaal over de functie van de Grote Kerk: kerkgebouw waar op zondag mensen bijeenkomen, centrum voor culturele activiteiten zoals exposities, concerten en lezingen en vooral ook een centrum waar een inloophuis gevestigd is. Zo kan er “kerk” gehouden worden in de breedste zin van het woord.
Als openingshandeling schilderde Jaap Bruintjes de Grote Kerk! De kerk met een mooie windwijzer: de drie turven van Smallingerland. Dit schilderij wordt op maandag 26 oktober als eerste geveild!
Na de opening was het een gaan en komen van mensen. Zo’n honderd bezoekers kwamen een kijkje nemen in de kerk. Ook de zondag erna was er heel veel bezoek. De mensen die de culturele zondag bezochten op het Museumplein namen vaak even een zijweg naar de Doopsgezinde Kerk.
We bedanken hier alvast de mensen en instanties die pro deo meewerken aan deze expositie en vei-ling: de vrijwilligers van Open Grote Kerk, Jeen Veenstra en Jan IJsbrandy als organisatoren van de expositie en de veiling, Nynke Bron van Aangenaam Notarissen, Willem Wilstra en Rika Veenstra die de foto’s maakten, Hilde Groen die een prachtige catalogus maakte, De Doopsgezinde Gemeente die hun gebouw gratis ter beschikking stelt, meer dan 25 Smallingerlandse kunstenaars die hun kunst-werken ter beschikking stellen, Jaap Bruintjes, Lippe Wonen en Firma Van der Wiel, adverteerders in de catalogus en Multicopy voor het drukwerk, Cor Zijlstra voor het “sleutelwerk” van de Grote Kerk.
Hopelijk heb ik niemand vergeten. Maar dan ook hierbij: Bedankt allemaal!!
Aukje de Bildt

 

Litutgisch centrum
In het voorjaar van 2014 ontstond bij Jeen Veenstra en Jan IJsbrandy het idee om een kunstexpositie en -kunstveiling te organiseren voor de restauratie van de Grote Kerk van Drachten. In samenwerking met Durkje Groen, Janny de Haan en Aukje de Bildt is dit idee verder uitgewerkt en zijn er plannen gemaakt.

De opbrengst van de expositie en de veiling zal worden besteed aan de restauratie van de Grote Kerk en wel expliciet het liturgisch centrum.

Het liturgisch centrum is dat deel van de kerk dat bestaat uit de preekstoel en de ruimte daar omheen. Deze ruimte wordt afgesloten met een hek, ook wel doophek genoemd. Heel vroeger werd dit deel van de kerk ‘dooptuin’ genoemd omdat in dit deel van de kerk de doop werd bediend. In katholieke kerken gebeurde dat in een aparte doopkapel. 

Vroeger stonden er in de dooptuin banken voor de kerkenraad.

In de Grote Kerk wordt niet vaak meer een doop bediend. Ook zijn de zitplaatsen voor de kerkenraad naar elders in de kerk verhuisd en staan er geen banken meer in de dooptuin.

Graag willen we deze plek bewaren voor de toekomst omdat een oude traditie op deze manier zichtbaar blijft. De dooptuin en het doophek worden weer in de oude staat terug gebracht (zoals het was toen de kerk gebouwd werd in 1743) en de preekstoel krijgt een opknapbeurt. De vloer wordt verlaagd tot het niveau van vloer van de kerk. Het doophek wordt verplaatsbaar gemaakt, zodat de ruimte ook geschikt wordt voor hedendaags gebruik.

 

Informatie over de restauratie/renovatie van de Grote Kerk
Het zal u inmiddels bekend zijn dat de Algemene Kerkenraad groen licht heeft gegeven voor de renovatie van de Grote Kerk.
Na een aantal jaren van acties, waarvoor veel vrijwilligers zich belangeloos hebben ingezet en het aanschrijven van fondsen is het nu zover dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de kerkzaal te renoveren.
Omdat met het College van Kerkrentmeesters is afgesproken dat per 1 februari de kerk “leeg” zal zijn (er kunnen na 1 februari geen activiteiten meer plaatsvinden in de Grote Kerk)heeft er een gesprek plaatsgevonden met het moderamen van wijkkerkenraad Zuid en is het besluit genomen om de 11-uurs diensten van de Grote Kerk te laten plaatsvinden in de Zuiderkerk. Op verzoek van wijk Zuid is de aanvang van de diensten gesteld op 11.15 uur. Dit in verband met het koffiedrinken na de dienst van 9.30 uur. Naar schatting zal de restauratie en renovatie ongeveer negen maanden duren. Ook vooraf is er, zoals we in de Grote Kerk gewend zijn , gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Het zal (misschien)even wennen zijn maar we hopen, ook in de Zuiderkerk, goede diensten te ervaren.
Om met een bekende Fries te spreken “it giet oan”. De eerste dienst in de Zuiderkerk is op zondag 1 februari 2015.
De acties gaan voorlopig nog gewoon door. Voor de aanschaf van stoelen zijn nog geen voldoende gelden beschikbaar. Hiervoor wordt er in januari nog een boekenmarkt gehouden op 17 januari en volgt er nog een bijzonder orgelconcert op 23 januari. Houdt u voor meer informatie Geandewei in de gaten!
Wilt u één of meerdere stoelen sponseren, dan nodigen we u daartoe van harte uit!
Namens de Stuurgroep Grote Kerk, Theun v.d. Werff, secretaris


De Grote Kerk van Drachten wordt verbouwd en daar is veel geld voor nodig. De Activiteitencommissie van de Grote Kerk is bezig geld te verwerven door middel van verschillende acties.

De Bijeenkomst over verbouw van de Grote Kerk is geweest op 15 oktober om 20 uur in de Zuider Kerk. Op de centrale site van de Protestantse Gemeente te Drachten is een aparte map waar u alle informatie met tekeningen kan vinden. Ook vindt u hier het verslag van de bijeenkomst.

Informatie over de restauratie/ renovatie van de Grote Kerk
Het zal u inmiddels bekend zijn dat de Algemene Kerkenraad groen licht heeft gegeven voor de renovatie van de Grote Kerk.
Na een aantal jaren van acties, waarvoor veel vrijwilligers zich belangeloos hebben ingezet en het aanschrijven van fondsen is het nu zover dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de kerkzaal te renoveren.
Omdat met het College van Kerkrentmeesters is afgesproken dat per 1 februari de kerk “leeg” zal zijn (er kunnen na 1 februari geen activiteiten meer plaatsvinden in de Grote Kerk)heeft er een gesprek plaatsgevonden met het moderamen van wijkkerkenraad Zuid en is het besluit genomen om de 11-uurs diensten van de Grote Kerk te laten plaatsvinden in de Zuiderkerk. Op verzoek van wijk Zuid is de aanvang van de diensten gesteld op 11.15 uur. Dit in verband met het koffiedrinken na de dienst van 9.30 uur. Naar schatting zal de restauratie en renovatie ongeveer negen maanden duren.  Ook vooraf is er, zoals we in de Grote Kerk gewend zijn , gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Het zal (misschien)even wennen zijn maar we hopen, ook in de Zuiderkerk,  goede diensten te ervaren.
Om met een bekende Fries te spreken “it giet oan”. De eerste dienst in de Zuiderkerk is op zondag 1 februari 2015.
De acties gaan voorlopig nog gewoon door. Voor de aanschaf van stoelen zijn nog geen voldoende gelden beschikbaar. Hiervoor wordt er in januari nog een boekenmarkt gehouden op 17 januari en volgt er nog een bijzonder orgelconcert op 23 januari. Houdt u voor meer informatie Geandewei in de gaten!
Wilt u één of meerdere stoelen sponseren, dan nodigen we u daartoe van harte uit!
Namens de Stuurgroep Grote Kerk,
Theun v.d. Werff, secretaris

Inschrijving renovatie Grote Kerk
Donderdag 18 december was weer een belangrijke dag voor de voortgang van het proces om te komen tot de restauratie en renovatie van de Grote Kerk. Om 10 uur ’s ochtends leverden de 4 uitgenodigde aannemers hun prijzen in bij architect Brouwer te Beetsterzwaag. Onder toeziend oog van de inschrijvers en de restauratiecommissie, werden de enveloppen geopend door de architect en las de voorzitter van de CvK de bedragen voor. Aannemingsbedrijf Jurriens B.V te Groningen was de laagste inschrijver. Alle inschrijvingen vielen binnen de door de architect opgestelde begroting. De architect beoordeelt nu de ingediende begroting en zal begin januari 2015 het gunningadvies afgeven, waarna de definitieve opdracht verstrekt kan worden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari 2015 starten.

De activiteitencommissie is druk doende om meer geld bijeen te brengen voor bovenstaande verbouw. Welke? Hieronder kunt u het zien.

Activiteiten voor de restauratie
Start van alle acties ten bate van de restauratie van de Grote Kerk
Nadat de Algemene Kerkenraad in november 2013 heeft besloten dat de Grote Kerk niet wordt opgenomen in een stichting, is de Activiteitencommissie weer met veel vrijwilligers gestart met de acties ten bate van de restauratie van de kerk.

De voorbereiding was niet zoals ze graag wilden. Dat had te maken met het feit dat in november pas de beslissing over een stichting in de A.K. werd besproken. Daarom hoopt de Activiteitencommissie in een volgend jaar nog beter de acties te kunnen voorbereiden om zo een nog groter resultaat te verwachten.

 

 

21. Boeken- en CD/LP-markt 2014
Op 15 februari is een grote boeken- en cd/lp-markt in de Grote Kerk gehouden.
Bij de uitgang van de kerk iedere bezoeker een overheerlijke, ambachtelijk gerookte glutenvrije rookworst.
De opbrengst was ruim€ 1200,-

20. Deur-aan-deur-actie 2014
De zaterdagen in januari en februari zijn we met een groot aantal vrijwilligers op pad geweest met heerlijke rookworsten voor de snert en de stamppot. Of om zo op te eten natuurlijk als borrelhapje. Het was een schitterende en succesvolle actie. 
In totaal heeft het ruim € 6000, - opgebracht

19. Roomboterstaven, Rookworst en Pepermunt-actie 2013

18. Boeken en CD/LP-markt juni 2013

17. Paasbroden-actie 2013
Een paasbrood van 750 gram voor de paasdagen met 100 % amandelspijs voor de prijs van € 4,95.

16. Boeken- en CD markt 2013
Op 9 februari was er een grote boeken- en cd-markt in de Grote Kerk. Het was druk, erg druk! Om 10.00 uur stonden de handelaren voor de deur. Op 16.00 uur was het nog druk. En de opbrengst is een mooi bedrag: € 1200,-Natuurlijk ten bate van de restauratie. 

Op 22 juni is er in de Grote Kerk van 11.00 – 16.00 uur weer een boekenmarkt.
U kunt uw boeken en cd’s die u graag kwijt wilt inleveren bij:

15. Pepermunt en Rookworsten 2013

Prijs roomboterstaaf : € 3,95
Prijzen kerstkaarten : Van € 2,- per stuk tot € 8,- per 20 kaarten
Prijzen pepermunt : Per doosje van 100 gr. € 1,25
Prijzen rookworst (glutenvrij, vacuüm verpakt en gegaard)
€ 2,- per stuk;
€ 3,80 per 2 stuks en
€ 5,50 per drie stuks
Tijd: 13.00 – 17.00 uur.

Huis-aan-huisverkoop van Rookworsten 2013

In de maand januari houden we op 12, 19, en 26 januari én op 2 februari een huis aan huis verkoop van rookworsten. Iedereen eet wel eens snert of stamppot. Een rookworst daarin smaakt heerlijk!
Wie wil helpen? Als u allemaal één dag meehelpt is het een prachtig geza-menlijk project van ons allemaal. Want de Grote Kerk is ook van ons allemaal!
U kunt zich opgeven bij Aukje de Bildt, tel. 0512-510554 of 06-30020925, e-mail: zie map "contact".

Kerstactie en deur-aan-deurverkoop 2013
De kerstactie in de Grote Kerk heeft netto € 3493,13 opgebracht. De deur-aan-deurverkoop van rookworsten bracht netto € 3775,09 op. Totaal een prachtig bedrag van € 7268,22!!
Alle vrijwilligers die meewerkten aan deze actie heel hartelijk dank!!
Ook degenen die op de vier laatste zaterdagen ons tussen de middag een heerlijke snertmaaltijd voorzetten. hartelijk dank. Het is goed om te ver-melden dat alle vier gezinnen hier geen bedrag voor in rekening brachten, maar dit schonken aan de Grote Kerk. Ook alle vrijwilligers bij wie we voor en na de actie koffiedronken brachten hiervoor niets in rekening! Dank jul-lie wel allemaal!!
Weet u dat we met deze acties de € 300.000,- gepasseerd zijn? Dat geeft moed voor de toekomst.

14. Kerstkaartenactie 2012
Ook in 2012 was er weer een verkoop van kerstkaarten in de Grote Kerk gehouden. 

13. Ook een speculaaspop of een roomboterstaaf? 2012
Een leuk cadeau: 
om met Sinterklaas te geven
om in een kerstpakket te doen
om mee te nemen
om te trakteren

Speculaaspop      : 500 gram en 40 cm. verpakt in een doos Prijs: € 3,95
Roomboterstaaf   :Prijs: € 3,95
Bakkerij Appie de Jong is onze sponsor en bakt voor u.

Deze actie is gestopt.


12. Muziekestafette 77 uur Zie speciale pagina.

11. Expositie van de Blauwe Roek 2012
Een aantal kunstenaars van de Blauwe Roek, gevestigd aan het Museumplein 6 en onderdeel van Talant, hebben een “Gesamtkunstwerk” gemaakt voor de Grote Kerk in Drachten.
De twee grote ramen in het achterste deel van de kerk zijn gekozen als uitgangspunt. De ramen worden versluierd door twee enorme vitrages van beide 2 bij 4 meter, die bestaan uit een aaneenschakeling van allemaal losse delen vitrages. De vitrages zijn bewerkt met verf en stof, waarbij de patronen van de vitrages zijn gebruikt. Ook heeft de verf en stof gezorgd voor een verbinding.
Het resultaat zal overdag en ‘s avonds geheel anders aan het oog verschijnen. De moeite waard om dit werk dus te gaan bekijken!
Daarnaast wordt er in de zaal naast de kerk een groot aantal kunstwerken van kunstenaars van de Blauwe Roek tentoongesteld. Deze kunstwerken kunnen worden gekocht. De opbrengst van de verkoop komt ten dele ten goede aan De Blauwe Roek en ten dele aan de restauratie van de Grote Kerk. Zie ook onder Exposities


10. Kunst- en Kitschdag 2012

Op zaterdag 2 juni was er een Kunst- en Kitschdag in de Grote Kerk. Een bijzondere dag met bijzondere momenten. 
Ook waren er veel bezoekers die met schilderijen bij Jean Veenstra terecht konden. Een groot aantal mensen kwam met porselein en aardewerk. Ook werd een echte oude revolver aangeboden. Zo was er iemand die bij expert Joop Laméris kwam met en schitterende gouden arm-band. Sloopwaarde, zoals met dat in de juwelierswereld noemt, € 1500,-. Nieuwwaar-de € 5400,-!!
Daarna kwam er iemand met een prachtige schaal waarvan het hengsel het zilveren slot was van een oude Bijbel. Dit slot was gemaakt door juwelier Cabboes Paulus Riddersma uit Leeuwarden, die leefde van 1836 – 1859. In zijn laatste levensjaar maakte hij het slot van de Bijbel. Veel later is dit slot van de Bijbel gehaald, (die misschien wel was stukgelezen, wie zal het zeggen) en omgevormd tot een prachtig hengsel van een bonbon- of koekjesschaal.
Maar het mooiste, weliswaar niet in waarde maar wel qua interessantheid, vond ik een replica van een oude kaart uit de Middeleeuwen. Achter op de kaart stond een naam en een jaar: Juan de la Cosa, fin XV (15e eeuw). Op internet vinden we: Juan de la Cosa (Santoma, ca. 1460 – 1509) was een Spaanse cartograaf, conquistador en ontdekkingsreiziger. Hij reisde onder meer met Christoffel Columbus en Amerigo Vespucci. Hij was de schipper van het vlaggenschip Santa María, waarmee Columbus aan zijn eerste reis naar het westen begon.


09. Paasbroden-actie

Op 31 maart kon men Pasbroden kopen. De opbrengst was € 538,49


08. Kerstkaarten actie 2011

Vanaf 26 november zijn kerstkaarten verkocht. De opbrengst was € 2510,-  


07. Speculaaspop- en roomboterstaaf-actie

Een spuculaaspop va\n een halve meter of een roomboterstaaf kon men kopen op 25 of 26 november en dit bracht € 3470,80 op.

06. Expositie Kunst voor de Kerk
Vanaf 10 september t/m 5 November 2011 was er in de Grote Kerk aan De Zuidkade 19 te Drachten een bijzondere expositie te zien: Kunst vóór de kerk. Veertien kunstenaars uit Smallingerland stelden een aantal kunstwerken belangeloos ten toon en werden verkocht aan de hoogst biedende. 

05. Expositie van Kunstwerken van Pyt de Vries
Vanaf 4 juni tot en met 3 september was er in de Grote Kerk een bijzondere expositie te zien. De werken van de bekende drachtster kunstenaar Pyt de Vries werden tentoongesteld. Van de schilderwerken die tijdens de tentoonstelling verkocht werden, kwam de opbrengst volledig ten goede aan de restauratie van de Grote Kerk. We zijn de familie De Vries en kunsthandel Veenstra zeer erkentelijk voor hun medewerking aan deze expositie.

07. Speculaaspop- en roomboterstaaf-actie
Een spuculaaspop van een halve meter of een roomboterstaaf kon men kopen op 25 of 26 november en dit bracht € 3470,80 op.


06. Expositie Kunst voor de Kerk
Vanaf 10 september t/m 5 November 2011 was er in de Grote Kerk aan De Zuidkade 19 te Drachten een bijzondere expositie te zien: Kunst vóór de kerk. Veertien kunstenaars uit Smallingerland stelden een aantal kunstwerken belangeloos ten toon en werden verkocht aan de hoogst biedende. 

05. Expositie van Kunstwerken van Pyt de Vries
Vanaf 4 juni tot en met 3 september was er in de Grote Kerk een bijzondere expositie te zien. De werken van de bekende drachtster kunstenaar Pyt de Vries werden tentoongesteld. 
Van de schilderwerken die tijdens de tentoonstelling verkocht werden, kwam de opbrengst volledig ten goede aan de restauratie van de Grote Kerk. We zijn de familie De Vries en kunsthandel Veenstra zeer erkentelijk voor hun medewerking aan deze expositie.


04. Kunst en Kitschdag 2011

Op deze Kunst- of Kitschdag Op deze Kunst- of Kitschdag waren experts aanwezig als: dhr. Joop Laméris, goud en zilver, dhr. Jean Veenstra, schilderijen, dhr. Kees Leenheer, bodemvondsten, dhr. Johan Koning, bodemvondsten, dhr. Klaas Regts, aardewerk en keramiek, dhr. Michel de Vries, oude boeken en Bijbels, manuscripten en ander waardevol oud papier. Alle experts werkten pro deo mee aan de actie! Een geweldige dag met inzet van veel mensen, vooral de experts. Totale opbrengst van deze dag: € 1562,60 !!

03. Keuningsconserten 2 x per jaar
De 2 keren dat deze concerten hebben plaats gevonden leverde € 1300,00 op.

02. Sponsortocht langs 77 "Grote Kerken" in nederland.
Voor deze actieverwijzen we u graag naar de speciale pagina's op de site

01. Kerstkaartenactie 2010
Deze actie was de eerste en gelijk een succes. De opbrengst was € 3500,-