Open Grote Kerk
Bezoekers over hun kaarsje op 25 november
De kerk werd bezocht door een divers publiek met ieder zo hun eigen verhaal. Een kleine impressie uit die verhalen:

 “Ik zag op het stoepbord dat ik een kaarsje op kon steken in de kerk, superfijn! Ik ben het met meteen gaan doen”.

“Ik wou heel graag een kaarsje ontsteken voor mijn man, hij overleed heel recent en ik heb het er nog erg moeilijk mee. Toen ik alleen aankwam in de kerk werd ik bijgestaan door 1 van de gastvrouwen”

“Een prachtig initiatief omdat ik anders nooit een kaarsje had kunnen branden voor mijn zoon. Want waar kan dit als je kind niet kerkelijk betrokken was? De kerk was deze middag een plek waar ik hem kon gedenken en zijn naam op kon schrijven”

“Ik heb twee kaarsjes ontstoken voor iemand anders die dit niet kon doen maar wel mensen te gedenken had”

“Wij hebben een foto gemaakt van onze kaarsjes en die naar familie gestuurd. Zo deelden we toch samen in het herdenken”

“Omarmd door mijn vrouw heb ik een kaarsje aangestoken voor mijn vader die dit jaar overleden is”.

Aafke Stegeman-van Dijk

 

 Tentoonstelling van ons zonnestelsel

Tijdens de adventsperiode zal de tentoonstelling van ons zonnestelsel te zien zijn in de Grote Kerk.
Via gesponsorde panelen door het Planetarium in Franeker en een presentatie beschikbaar gesteld door de sterrenwacht in Burgum kunt u aan de slag met de verklaring van de ster van Bethlehem. Via een opstelling van de planeten in de ruimte en een wandeling kunt u de verhoudingen en afstanden tussen de planeten in ogenschouw nemen of ervaren.
Voor de liefhebber wordt er ook een overzicht getoond van de sterrenbeelden volgens de astrologie en de astronomie en inzicht in wanneer u deze aan de hemel waar kunt nemen.

 

Middaggebed
Al ruim zes jaar komt elke laatste zaterdag van de maand om 17 uur in de Grote Kerk een groepje mensen ca. 20 minuten bij elkaar om een kaarsje voor iemand aan te steken, samen te bidden, te zingen en luisteren naar een korte lezing.
Tijdens dit meditatief moment onder leiding van diaconaal werker Anna vd Meer zijn vaak bezoekers van het inloophuis aanwezig. Maar iedereen is hierbij altijd welkom. Kerkelijk en niet-kerkelijk. Juist deze mix maakt de bijeenkomst bijzonder.
Het volgende middaggebed is op zaterdag 29 juli om 17.00 uur in de Grote Kerk.
U bent van harte uitgenodigd.


Open Grote Kerk: Exposities en Concerten etc.

De kerk uit 1743, die een rijksmonument is, heeft een fraaie uit hout gesneden preekstoel uit 1743. In de kerk zijn staan vijf herenbanken. Het orgel in de Grote Kerk is een Hillebrand-orgel, dat in 1820 in de kerk geplaatst is. De kerk wordt verlicht door koperen kronen. De vier grote gebrandschilderde ramen zijn in 1743 gemaakt en geplaatst door Jurjen en Ype Staak, bekende glasschilders uit Sneek. Ze leefden en werkten in Friesland in de 18e eeuw.

Inloophuis ’t Centrum: elke maand gratis maaltijden
Elke laatste zaterdag van de maand van 17 – 19 uur zijn bezoekers welkom om met elkaar aan tafel te gaan. Men kan dan in ‘t Centrum terecht voor een gratis maaltijd: soep en brood. Opgave is mogelijk door vermelding van de naam op een lijst, die elke zaterdagmiddag in het inloophuis hangt.
Inloophuis ’t Centrum is gevestigd aan Zuidkade 19 (hoek De Drift/Zuidkade) te Drachten en is elke zaterdag open van 14.00 – 17.00 uur.