Erediensten in de Grote Kerk in 2017
Zuidkade 19 (hoek De Drift/Zuidkade)


Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur ruimte voor ontmoeting en koffie.

Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst.
U kunt ze vinden in de map Preken.

 

Bij de diensten
Zondag 10 december 11uur

Vanmorgen is onze voorganger ds. Jan Henk Hamoen uit Joure.
Hij schrijft over de dienst: Op deze tweede zondag van advent lezen we twee teksten voor de tijd van de advent. De eerste is een profetie van Zacharia met woorden die nauwelijks geloofd kunnen worden: de straten van Jeruza-lem zullen weer vol leven zijn met spelende kinderen. De tweede is de boodschap van de engel aan Maria, dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren (Lucas 1: 26 - 38). In haar omstandigheden ook een boodschap die nauwelijks geloofd kan worden. In beide verhalen klinkt dan ook twijfel door: 'Ook al lijkt het jullie onmogelijk' zegt Zacharia zelf al. En Maria vraagt aan Gabriël: 'Hoe zal dat ge-beuren ?'. Het is niet voor niets dat we aan het begin van de dienst een spiegelverhaal lezen over geduld. Welkom allemaal!
Namens de Taakgroep,
Marijke Brouwer

Zondag 17 december 11 uur
Op deze derde adventszondag is dominee Harmen Jansen onze voorganger. Hij schrijft over de dienst: Toch lente in het Midden-Oosten? 
In tijden van onzekerheid grijpen we sneller terug op apocalyptisch denken. Aldus veiligheidsexpert Beatrice de Graaf. We delen de wereld in volgens zwart-wit-schema’s en gebruiken grote woorden over de strijd tussen Goed en Kwaad. En daarmee maken we het kwaad in de praktijk meestal erger. 
Voor deze vreugdezondag van advent heb ik gekozen voor lezingen uit het Lutherse leesrooster. In de lezing uit Jesaja 35 breekt er in het Midden-Oosten een lente aan. In de evangelielezing horen we een vertwijfelde Johannes de Doper de vraag stellen of hij zich mogelijk vergist heeft. Het lijkt allerminst lente te worden. Geweld drukt het de kop in. Heeft hij zich misrekend? Het lijkt erop dat de evangelist dan door Jezus zelf het apocalyptische denken laat terugschroeven. Vooropgezette schema’s kunnen het zicht op de werkelijkheid versluieren. Stel je voor dat je dan niet meer ziet wat er zich met de ver-schijning van Jezus wél aandient. 
Met statistieken heeft genoemde professor de Graaf overigens laten zien dat jongeren zich eerder bang laten maken dan ouderen. Daarom is het misschien maar goed dat er veel ouderen zijn en dat die ook graag samen naar de kerk gaan?. 
De Organist is Klaas van Marrum en vanaf 10.30 uur is er koffie en ruimte voor ontmoeting, u bent van harte uitgenodigd.
Namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Minne Visser

Gezocht: Loslopende sopranen gezocht.
Als u sopraan bent en op kerstmorgen om 11 uur nog niet ergens moet zingen meldt u dan aan om mee te zingen in de Grote Kerk. 
We zingen daar een Festival van Lezingen en Liederen (9 Lessons and Carols), naar Engels voorbeeld, maar dan met alleen gemeentezang. We zingen daarbij een aantal Engelse Carols uit ons Liedboek waar Sir David Willcocks een descant voor gemaakt heeft. In Kings College in Cambridge zingen de jongenssopranen deze bovenstem, maar die gaan ons budget te boven. Het gaat bij ons om Lied 498, 477, 481. 
Graag zou ik daarvoor 5 à 6 sopranen voor willen hebben, meer mag ook. Aanmelden kan via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of 0512-526057

Liedboek mee naar de Grote Kerk

We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote Kerk. De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.
Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

 

Parkeren auto’s op zondag
Op zondag worden veel auto’s van bezoekers van de Grote Kerk geparkeerd rondom de Grote Kerk.
De Stuurgroep van de Grote Kerk wijst u erop dat dit geen officiële parkeerplaatsen zijn. Ook de parkeerplaatsen achter de Xenos zijn geen officiële parkeerplaatsen, omdat deze horen bij de winkels op de Zuidkade. Als u toch de auto op deze plekken parkeert (zowel op zondag als door de week) loopt u de kans een parkeerboete te krijgen. Deze boeten lopen op tot € 89,50 inclusief € 7,50 administratiekosten).
U kunt uw auto parkeren achter de Hema, op De Kaden en op de parkeerplaats aan De Marke. Vanaf die parkeerplaatsen is het maar een klein stukje lopen naar de Grote Kerk. Mocht u niet dat stuk kunnen lopen, dan kunt u uw auto achter de Grote Kerk zetten op het Ds. Hilleniuspleintje (de eigen parkeerplaats achter de Grote Kerk). U kunt de koster vragen om de sleutel van de ketting die de parkeerplaats afsluit.
De Stuurgroep

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema