Erediensten in de Grote Kerk in 2017

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.
Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u het liturgieboekje.
Als u mij een mail stuurt of even belt kan ik u het boekje sturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-526057. 
Hartelijke groet,
Minne Visser

Zondag 7 oktober Israëlzondag
Ds. Annelies van Setten schrijft: Thema: „Shalom nog slechts een loze kreet?
Uitleg bij het thema: vrede lijkt in Israël verder weg dan ooit en alle inspanningen voor de voortgang
van het vredesproces lijken tot nu toe zonder resultaat. De groet ' shalom’ heeft niet meer de intense lading die het ooit had. Leggen wij ons daarbij neer of gaan we koppig door en leggen er nog een schepje bovenop. Namens de Taakgroep Erediensten bent u van harte uitgenodigd.
Vanaf 10.30 inloop met koffie
Willem Wilstra

Zondag 14 oktober
Deze zondag wordt geteld als de vierde zondag van de herfst en gerekend als de eenentwintigste zondag na Pinksteren. Ergens zal dus het licht van Pinksteren ook op deze zondag stralen. En Pinkstervuur zal ons in lichterlaaie zetten. Dat kom je ook tegen in Markus 10:17-31. Daar komt iemand bij Jezus. En Jezus krijgt hem lief! En toch keert die persoon Jezus de rug toe. Want hij was rijk. Het lijkt erop dat zijn rijkdom hem in de weg zit. Wat dat vandaag (!) te betekenen heeft? Want vandaag is het ook nog eens de tweede zondag van oktober, de zondag van het Werelddiakonaat.
Wereldwijd gezien komt dan de vraag waar rijkdom, en scherper gesteld: waar armoede vandaan komt… Daar dragen wij collectief verantwoordelijkheid. Maar ook persoonlijk gaat daarvan een uitdaging uit. En dan staat ook nog Deuteronomium 15:1-11 op het leesrooster; elke 7 jaar krijgt iedereen de kans om met een schone lei, d.w.z. zonder schulden te beginnen.
Tot zover onze voorganger deze morgen, dominee Jan Woltinge uit Zwolle.
U bent van harte uitgenodigd,
Namens de taakgroep,
Minne Visser

Snein 21 0ktober Fryske Earetsjinst
Om 11.00 oere is der een Fryske Earetsjinst yn de Grutte Tsjerke fan Drachten.
Foargonger is dûmny Hinke Post-Knol fan Lekkum en de oargelist is dhr Jan Renkema.
De Tsjerke is iepen fan 10.30 oere of, der is dan tiid foar kofje en in praatsje.
Elkenien is fan herte wolkom! Mear wite? Briefkje dan nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rinus de Jong

Avondgebed, 14 oktober 19.00 uur
De Stuurgroep van de Grote kerk geeft de gelegenheid om avondgebeden te houden in de Grote Kerk. Voorlopig hebben we gepland dat we vier keer voor kerst en vier keer na kerst een avondgebed zullen houden. De vieringen vinden plaats in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
Het volgende avondgebed wordt gehouden op zondag 14 oktober. Voorganger dhr. René Romijn.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.
Namens de Stuurgroep van de Grote Kerk,
Marianne en René Romijn, Aukje de Bildt.

Anglicaanse koormuziek 10 oktober 19.00 uur
In de Grote Kerk van Drachten vindt woensdag 10 oktober om 19.00 uur een Choral Evensong plaats door het mannenensemble van Collegium Vocale Fryslân o.l.v. dirigent Gerben van der Veen. Organist is Jochem Schuurman. De avond maakt deel uit van Magnificent Voices, een 9-daags feest rond Anglicaanse koormuziek dat van 6 tot en met 14 oktober in Fryslân wordt gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting Noordelijk Koorfestival. Een vijftal koren verzorgt elke avond een Choral Evensong – een gezongen avondgebed – en op vrijdagavond ook een avondvullend concert. Een prachtige gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de Engelse koorcultuur! Katherine Dienes-Williams, Master of Music van Guildford Cathedral, komt speciaal voor deze gelegenheid naar Fryslân om de deelnemende koren de laatste ‘fijne kneepjes van het vak’ bij te brengen. Bovendien heeft componiste Geke Bruining-Visser op uitnodiging van de Stichting Noordelijk Koorfestival speciaal voor deze week een nieuw Jubilate geschreven, dat deze week in première gaat. Alle Evensongs zijn gratis toegankelijk.
Toegangsprijs concert € 18 incl. consumptie.
Kaarten bestellen via www.posthuistheater.nl
Voor inlichtingen: Stichting Noordelijk Koorfestival
www.noordelijkkoorfestival.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Gerben van der Veen)
Minne visser

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com