Erediensten in de Grote Kerk in 2017

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.
Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u het liturgieboekje.
Als u mij een mail stuurt of even belt kan ik u het boekje sturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-526057. 
Hartelijke groet,
Minne Visser

Kerkdiensten 22 en 29 juli om 11 uur.
Onze voorganger in deze diensten is ds. Henk Vijver uit Oss. Hij schrijft: De zondagen 22 en 29 juli ben ik als gastpredikant in Drachten. Ik zal voorgaan in de diensten van de Grote Kerk. Voor deze diensten heb ik teksten gekozen uit het evangelie volgens Johannes.

Op zondag 22 juli is het motto “de zevende man”. De lezing is Johannes 4: 1-30. Daarin vertelt Johannes over de opvallende ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw. In het verhaal blijkt het te gaan om de dorst van mensen en de vraag wat het verlossende antwoord is op al het menselijk verlangen. De “zevende man” helpt deze Samaritaanse vrouw een geheel nieuw antwoord te vinden waardoor haar leven verandert.


Op zondag 29 juli is de lezing Johannes 5: 1-18. Het motto luidt: “over onbarmhartig en barmhartig geloven”. Veel godsdienst blijkt steeds weer hard en onbarmhartig te zijn. Jezus ontmoet een man die al 38 jaar ernstig ziek is. Hij hoopt ooit als eerste in het badwater van Betzata te kunnen komen, want de mensen geloven dat je zo genezen kunt worden. Barmhartig geloof of juist onbarmhartig? Wilt u gezond worden?, vraagt Jezus de man. Een hoogst merkwaardige vraag, zou je zeggen. Maar in de ontmoeting met Jezus ontdekt de man wat barmhartig en heel-makend geloof is.

In een van de twee diensten zullen we zeker Psalm 8 zingen, waarin gesproken wordt over de glans en glorie van de mens. In feite past de psalm bij beide teksten. Barmhartige godsdienst is godsdienst die de mens in zijn waarde laat, en die waarde zelfs bevestigt. Hoe dat kan, dat laten deze bijzondere verhalen zien.
Namens de Taakgroep,
Marijke Brouwer

5 augustus 11.00 uur Friese Dienst
By de Fryske tsjinst fan 5 augustus om 11.00 oere
Yn dizze tsjinst sil ús foargonger dûmny Oane Reitsma wêze.
Hy sil it ha oer Jona, dy’t útnaaide foar de ropping fan de Hear. Der wurdt derfoar lêzen út Jona 1.
Foar de measten fan ús is it in bekend ferhaal, mar dochs meie wy soms wer nije ynterpretaasjes hearre. Oargelist is Klaas van Marrum
Foar de tsjinst is der wer kofje en tiid foar in praatsje
Ik winskje jim in moaie tsjinst ta.
Rinse fan der Lei

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Op zondag worden veel auto’s van bezoekers van de Grote Kerk geparkeerd rondom de Grote Kerk.

De Stuurgroep van de Grote Kerk wijst u erop dat dit geen officiële parkeerplaatsen zijn. Ook de parkeerplaatsen achter de Xenos zijn geen officiële parkeerplaatsen, omdat deze horen bij de winkels op de Zuidkade. Als u toch de auto op deze plekken parkeert (zowel op zondag als door de week) loopt u de kans een parkeerboete te krijgen. Deze boeten lopen op tot € 89,50 inclusief € 7,50 administratiekosten).
U kunt uw auto parkeren achter de Hema, op De Kaden en op de parkeerplaats aan De Marke. Vanaf die parkeerplaatsen is het maar een klein stukje lopen naar de Grote Kerk. Mocht u niet dat stuk kunnen lopen, dan kunt u uw auto achter de Grote Kerk zetten op het Ds. Hilleniuspleintje (de eigen parkeerplaats achter de Grote Kerk). U kunt de koster vragen om de sleutel van de ketting die de parkeerplaats afsluit.
De Stuurgroep

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com