Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinrden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.
Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u het liturgieboekje.
Als u mij een mail stuurt of even belt kan ik u het boekje sturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-526057. 
Hartelijke groet,
Minne Visser

11 uur dienst in de Grote Kerk op 21 april, Pasen
Op deze paaszondag is dominee Jan Woltinge uit Zwolle onze voorganger. Hij schrijft: Vandaag wordt er gezongen en geroepen: “De Heer is waarlijk opgestaan!” Bovendien zingen we weer het Gloria voor de Heer, dat al de weken van de Veertigdagentijd gezwegen heeft. Maar hoogtepunt van de dienst zijn de verhalen: de lezingen zijn vandaag Johannes 20:1-18 en Exodus 14:21-31 en 15:1. Met Exodus horen we onbetwist het sterkste verhaal van de uittocht uit slavernij, ellende en dood: de doortocht door de Schelfzee. En met de opstanding van Jezus het sterkste verhaal over nieuw leven.
Vandaag verlenen de Drachtster Cantorij o.l.v. Henk Oosterhuis en organist Klaas van Marrum medewerking aan de dienst.
Alles bij elkaar belooft het heel mooi te worden. 

Van harte uitgenodigd!
Namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Minne Visser

11 uur dienst in de Grote Kerk op 28 april
Voorganger deze morgen is Drs. Hilde Hoving uit Leeuwarden, zij schrijft: Op de tweede zondag van Pasen wil ik wederom stilstaan bij het thema van goddelijke vergeving. Ik doe dit aan de hand van het denken van de filosoof Levinas en de tekst uit Matteüs 21 – de gelijkenis van de pachters. De stelling van Levinas dat een goddelijke vergeving de wereld onmenselijk maakt, is het uitgangspunt van de overweging. Als het gaat om verzoening en vergeving ligt de verantwoordelijkheid primair bij de mens.
Organist is Johannes de Graaf en er is voor de dienst koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
Van harte uitgenodigd namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Janneke de Schiffart-Spoelstra

Dienst in de Grote Kerk op 5 mei 2019
Thema: ‘Bevrijding? Wanneer ben je echt vrij?’
Het woord ‘bevrijding’ roept verschillende soorten associaties en beelden op.
Ouderen zullen weer bepaald worden bij de impact van de tweede wereldoorlog. Jongeren misschien meer bij het gevoel van vrijheid in de festival sfeer: alles kunnen doen wat je wilt en helemaal uit je dak kunnen gaan.
Welke rol speelt pijn en ellende bij bevrijding, of moeten we dat helemaal vergeten in de vreugde van de vrijheid?
Wanneer ben je echt vrij?
Als je dezelfde keuzes maakt als je ouders, of je vrienden kun je dan nog wel van echte vrijheid spreken? Als je je verzet tegen de mening van je ouders, of tegen gangbare opvattingen, is dat dan een vrije keuze?
Wat is de invloed van het geloof? Is het bevrijdend of zet het ons onder druk?
U/Jij bent van harte uitgenodigd mee te denken…
Voorganger: ds. Piet Brongers
Organist: Jan Renkema

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com