Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.
Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u het liturgieboekje.
Als u mij een mail stuurt of even belt kan ik u het boekje sturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-526057. 
Hartelijke groet,
Minne Visser

Bij de dienst op 16 december
Op deze derde adventszondag is onze voorganger drs. Hilde Hoving uit Leeuwarden, het thema van de dienst is ‘de stilte van Advent’
Organist is Jan Renkema en u bent van harte uitgenodigd voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
Namens de taakgroep,
Janneke de Schiffart-Spoelstra

Bij de dienst op 23 december.
Onze voorganger is ds. Jan Bolt.Hij schrift over de dienst:
“Het is de laatste Adventszondag. Het schriftgedeelte is o.a. Micha 5: 1 t/m 4a.
In het boekje dat naar deze profeet is genoemd staan beloften van heil en oordeels-
profetieën naast elkaar.Micha is in gesprek met leidinggevende mensen, die hun toekomst en die van het volk van Juda te rooskleurig inzien en zich niet bewust zijn van het gegeven, dat die toekomst ook wel eens heel anders kan uitpakken.In scherpe bewoordingen verwijt hij zijn gesprekspartners, dat hun vroomheid niets voorstelt, omdat hun woorden wel mooi klinken, maar dat hun daden precies het tegenovergestelde laten zien. Ze zijn slechte herders.Toch overheerst bij Micha de hoop, dat ondanks de dreiging van een op handen zijnde catastrofe er eens een leidsman geboren zal worden, die een ware herder zal blijken te zijn voor het volk”.
Tot zover ds. J.Bolt. Hartelijk welkom. De koffie staat klaar.
Namens de taakgroep, Jan Renkema.

Bij de dienst op 23 december om 16.00 uur; Viering van Lessons and Carols in de Grote Kerk. 
Op de vierde Adventszondag is er traditiegetrouw een muziekdienst in de vorm van een viering van Nine Lessons and Carols.
Dit jaar doen we dat net als vorig jaar op 1st Kerstdag met het Octet ‘Canto Divertimento’ o.l.v. Bob Pruiksma uit IJlst e.o.
Zoals de titel al zegt worden er 9 korte lezingen gehouden, in het Nederlands, Fries en Gronings, en uit verschillende vertalingen. Daarnaast wordt er veel gezongen, zowel met door als met het Octet. Alle liederen staan in de liturgie, u mag uw liedboek thuislaten.
De toegang is gratis, kollekte bij de uitgang.
U bent van harte uitgenodigd.
Minne Visser

Bij de dienst op dinsdag 25 december, 1e kerstdag
Onze voorganger deze morgen is ds. Gerrit Wessels uit Stiens. Hij schrijft over de dienst: Het Woord is mens geworden
Op de ochtend van de Kerstdag staat de proloog van het Johannesevangelie als één van drie lezingen op ons leesrooster. In deze proloog gaat het over het Woord. Dat Woord is volgens de evangelist mens geworden. Het is Woord met een hoofdletter. Bezinning op dit Woord is één van de onderdelen van de viering van het geboortefeest van Christus vanaf 11.00 uur in de Grote Kerk. En verder zijn er de kerstliederen. Er zijn de gebeden die bij een blijde samenkomst als deze een bepaalde intimiteit uitstralen. En er is de warmte van elkaars aanwezigheid. Komt en verwondert u.
Namens de taakgroep,
Marijke Brouwer

Bij de dienst op 30 december
Deze zondag is dominee Bram Grandia onze voorganger, hij schrijft het volgende: Op deze laatste zondag van het jaar lezen we over Simeon ,de rechtvaardige en vrome, die God looft bij het zien van de jonge Jezus: "Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Was Simeon een oude man? Dat wordt meestal gezegd. Het is nog maar de vraag. Naast Simeon zet ik twee geloofsgetuigen uit de vorige eeuw : Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) en Martin Luther Kimg King (1929-1968) . Beiden zijn niet ouder dan 39 jaar geworden. Beiden hebben het beloofde land niet aan de lijve ervaren. Of toch? Het lied, de kerst- en nieuwjaarswens van Bonhoeffer 'door goede machten trouw en stil omgeven' speelt een grote rol in deze dienst. We zullen ook enkele fragmenten uit teksten van zowel Bonhoeffer als King lezen. En kerkdienst waarin dwars door het donker heen Jesaja, Simeon, Hanna, Bonhoeffer en King hun licht laten schijnen.
Organist is Klaas van Marrum en u bent van harte uitgenodigd voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
Namens de taakgroep,
Minne Visser

Avondgebed, 13 januari 2019, 19.00 uur
De Stuurgroep van de Grote kerk geeft de gelegenheid om avondgebeden te houden in de Grote Kerk. Deze avondgebeden vinden plaats in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur.
Een avondgebed is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, wel een inleiding op de lezing. Er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
Het volgende avondgebed wordt gehouden op zondag 13 januari 2019. Voorganger mevr. Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.
Namens de Stuurgroep van de Grote Kerk,
Marianne en René Romijn, Aukje de Bildt.

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com