Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinrden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.
Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u het liturgieboekje.
Als u mij een mail stuurt of even belt kan ik u het boekje sturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-526057. 
Hartelijke groet,
Minne Visser

Zondag 3 maart 11 uur
Soms heb je een Mordechai nodig 'Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze?' Soms moeten we net als Ester wakker geschud worden uit een leventje op rozen.
De afgelopen weken stond het bijbelboek Ester als keuzemogelijkheid op het leesrooster. In sommige Bijbels staat het boek in twee versies. We steken in op een belangrijk punt met kenmerkend verschil. Uit het Nieuwe Testament klinkt op deze laatste zondag vóór de Veertig Dagen het slot van de ‘veldrede’ uit Lucas. Tot zover onze voorganger deze morgen, dominee Harmen Jansen. Aan het orgel zit Klaas van Marrum. En natuurlijk is er vooraf koffie/thee en ruimte voor ontmoeting.
Allemaal van harte welkom op deze laatste 11 uur dienst voor de veertigdagentijd.

Namens de taakgroep Erediensten,
Minne Visser

Zondag 17 maart
Friese zangdienst met It Kwartettekoor in de Grote Kerk


Op deze zondag werkt het Kwartettekoar o.l.v. Hindrik van der Meer mee in de 11 uurdienst in de Grote Kerk Veel van wat gezongen gaat worden staat in de nieuwe Friese bundel 'Hertslach, Lieten om it út te sjongen' Deze bundel bevat nieuwe liturgische muziek van verschillende Friese dichters, zoals Fedde Schurer, Margryt Poortstra en Eppie Dam. Hertslach is verschenen ter gelegennheid van de 80ste verjaardag van Hindrik van der Meer en bevat naast zijn muzikale oeuvre ook composities van Jan de Jong, Gerben van de Veen en Bob Pruiksma.
Het Kwartettekoar is in het leven geroepen om deze nieuwe liturgische muziek in de kerken in Friesland bekend te maken. Het bestaat uit een groot koor (80 leden) dat de muziek samen instudeert. In het koor zitten ook een aantal dirigenten zodat het koor zich op kan delen in kleinere eenheden van minimaal een kwartet.( sopraan, alt, tenor en bas) Vandaar de naam Kwartettekoor. Het koor bestaat nu ongeveer 13 jaar en heeft in veel friese kerken gezongen.
Deze morgendienst maakt deel uit van het afscheid van Hindrik v.d. Meer (1938).
U bent van harte welkom om een “priuwke” te krijgen van deze bijzondere liederen. U mag deze keer uw liedboek thuis laten, bij de ingang wordt de bundel Hertslach uitgereikt en mocht u er na de dienst géén afscheid van kunnen nemen dan is 20 euro voldoende om hem mee naar huis te nemen, indien u wilt zelfs gesigneerd. Naast de zangers van het Kwartettekoar is er een kinderkoor en wordt er begeleid op piano, fluit, fagot en hoorn. Natuurlijk is er voor de dienst koffie en gelegenheid voor ontmoeting. Iedereen is van harte welkom en vooraf is er koffie en gelegenheid voor ontmoeting.
Namens de taakgroep Erediensten,
Minne Visser

Zondag 24 maart
Onze voorganger deze morgen is ds. Mariska Kloppenburg. Ze schrijft: Ik hoop op 24 maart weer in uw midden te zijn. Dit keer met het verhaal over de richter Jefta en zijn dochter; een lastig verhaal uit het boek Richteren.We zullen ook naar een aria uit Händels oratorium Jephtha luisteren.Daarbij is het de derde zondag in de veertigdagentijd, zondag 'Oculi' naar Psalm 25 'Ik houd mijn oog gericht op de Heer'. Houden wij onze ogen op Hem gevestigd?
Ik hoop u te zien 24 maart. Tot dan, ds. Mariska Kloppenburg.
Vanaf 10.30 uur is er ontmoeting en koffie.
Namens de Taakgroep,

Marijke Brouwer

Terugblik op zondag 10 maart Grote Kerk.
Op de voorkant van de liturgie stond een zwart-wit afbeelding van het schilderij 'Christus in de woestijn' van Gustave Van de Woestyne.
Rechts een afbeelding en via onderstaande link is het groter te bekijken.

https://www.mskgent.be/nl/collectiestuk/christus-de-woestijn 

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com