Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinrden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.

Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u de liturgie. Deze is sinds kort te downloaden vanuit de map Documenten/liturgien. (klikken op document/liturgien)
Hartelijke groet,
Minne Visser

Zondag 11 augustus
Onze voorganger vanmorgen is ds. Dick van Veen uit Assen. Geen onbekende voor ons!!
Hij schrijft over de dienst: We lezen 11 augustus o.a. het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. 
Thuis bezig met het verhaal zag ik de figuren die Jezus ten tonele riep in zijn verhaal, levend voor me staan. De wetgeleerde, de priester, de leviet, de roverhoofdman, de herbergier, de man die overvallen werd en de Samaritaan. In mijn fantasie hoorde ik hen hun eigen verhaal vertellen. 
Ik wil die graag met u delen”.
Organist is Johannes de Graaf
Namens de Taakgroep
Marijke Brouwer

Zondag 18 augustus
Onze voorganger is ds. Jaap Goorhuis. Hij schrijft over de dienst: De tijd na Pinksteren noem ik graag Pinkstertijd, zoals de tijd na Pasen Paastijd heet. In de Paastijd horen en leren wij wat het betekent om de opstanding te leven, in de Pinkstertijd proberen wij die weg te gaan onder het beslag van Gods Geest. 
Op deze zondag wordt die weg om te beginnen geschetst door de eerste lezing uit Leviticus. Wij horen daar wat het concreet betekent wanneer wij God belijden als Heer. In het evangelie klinken de bekende woorden: zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun evenzo. Matteus voegt daar nog aan toe: dit is de wet en de profeten. In het deuterocanonieke boek Tobit wordt deze regel negatief geformuleerd: doe een ander niets aan wat je zelf verafschuwt. Deze regel heeft het via de Lutherbijbel gebracht tot het spreekwoord: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Uit de Openbaring van Johannes lezen wij het visioen van het nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad die vanuit de hemel neerdaalt op de aarde.
Een vraag die mij bezig houdt is: wat betekent het voor ons en onze wereld wanneer steeds meer kerken hun deuren moeten sluiten en deze woorden steeds minder gehoord worden? Is dat erg? Waarom loop ik zelf eigenlijk ook niet weg? Daarover hoop ik ook iets te zeggen. Deze dienst is een dienst van Schrift en Tafel.
Voorafgaande aan de dienst houd ik van 10.15 tot 10.45 u. een inleiding over liturgie.
Organist in deze dienst is Klaas van Marrum
Hartelijk welkom,
Jan Renkema.

Zondag 25 augustus
Voorganger deze zondag is dominee Bram Grandia uit Doesburg, hij schrijft: Als de Heer mijn herder is..
Voor generaties gelovigen is psalm 23 een lied van het oervertrouwen in God. Psalm 23 is in veel trouw- en rouwdiensten is gelezen. Maar, als de Heer mijn herder is, waarom al dat lijden? De dichter Rutger Kopland heeft als geen ander deze psalm in verschillende van zijn gedichten geproblematiseerd. Het is mogelijk om de eerste regel anders te lezen: 'Als de Barmhartige mijn herder is..dan..'. In deze dienst lezen we psalm 23 aan de hand van David en Rutger Kopland en wie weet nog een enkeling zoals die Ghanese theologe Dorothy Akoto in haar gedicht 'Mijn Moeder, mijn herder'.
Organist in deze dienst is Johannes de Graaf.
Namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Jan van der Vlugt

Het orgel speelt……….
Aangezien tegenwoordig bijna alles automatisch gaat realiseren we ons vaak niet dat voor bovenstaande aanhef een mens nodig is. Die mens noemen we de organist(e). De organist in de Grote Kerk krijgt meestal maandag of dinsdag de liturgie en bereidt zich voor op de dienst.
Dat betekent het begeleiden van de liederen, orgelspel na de preek en tijdens de kollekte en vanaf vijf minuten voor elf orgelspel voor de dienst. Tijdens dit spelen voor de dienst wordt er veelal gepraat in de kerk, dit is niet alleen storend voor de organist maar ook voor hen die zich in stlte willen voorbereiden op de dienst.
In Lutherse diensten vooral in het buitenland is het orgelspel het echte begin van de dienst, de kerkenraad komt binnen en de dienstdoende ambtsdrager vertelt wat de organist gaat spelen, meestal een stuk wat een aantal minuten duurt en zo eindigt de dienst ook. Wij hebben dat niet, maar misschien is het goed de organist voor zijn inspanning te belonen door die vijf minuten voor de dienst stil te zijn en te luisteren naar zijn orgelspel. Gesprekken voeren kan voor de dienst in de koffiekamer en na afloop.
Want weet u, het orgel speelt alleen maar als er een organist achter zit.
Minne Visser, a.t.p.

Avondgebed, 8 september 2019, 19.00 uur
Op 8 september, ’s avonds om 19.00 uur, is er weer een avondgebed in de Grote Kerk. Voorganger dhr. René Romijn. Dit avondgebed is het eerste avondgebed van het nieuwe seizoen.
De Stuurgroep van de Grote Kerk heeft in haar laatste vergadering voor de zomervakantie de avondgebeden besproken. Het was een goede evaluatie en de Stuurgroep is van harte akkoord met voortzetting, verbetering en uitbreiding van de avondgebeden. In deze voortzetting worden de veranderingen meegenomen die er staan te gebeuren binnen de Protestantse Gemeente van Drachten in de toekomst. Ook wordt er gekeken hoe de avondgebeden een plek kunnen krijgen binnen de Centrumkerken van Drachten.
De avondgebeden worden gehouden op elke tweede zondag van de maand, van 19.00 – 19.30 uur, vier keer voor kerst en vier keer na kerst. Ze vinden plaats in de “stiltehoek” van de Grote Kerk.
Een avondgebed is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, wel een inleiding op de lezing. Er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
Bij de volgende aankondiging van de avondgebeden, zal de datum en tijd vermeld worden onder de Kerkdiensten, Grote Kerk, vooraan in Geandewei. Onder de rubriek Grote Kerk zal de poster geplaatst worden met de datum van het desbetreffende avondgebed. Er komt dus geen extra artikeltje met aankondiging.
We hopen u te ontmoeten op 8 september.
Marianne en René Romijn, Aukje de Bildt.

 

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
zondag 8 september, zondag 13 oktober, zondag 10 november en zondag 8 december.
Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com