Hartelijk welkom op de site van de Grote Kerk
Zuidkade 19 9203 CK (hoek De Drift/Zuidkade).

Binnen de Protestantse Gemeente Drachten vervult de Grote Kerk een bovenwijkse functie met taken rond erediensten, maatschappij en cultuur. Bij erediensten ligt de nadruk op liturgie, openheid naar theologische ontwikkelingen en ruimte voor experimenten.”

Berjocht fan ferstjerren.
Ofrûne wike is út ús groep Gryt Postma ferstoarn. Sy hat fan ôf it begjin meidien oan de Fryske liturgygroep fan de Grutte Tsjerke. It lêste healjier koe sy dat troch har sykte net mear.Har ynbring foar it regeljen fan de Fryske tsjinsten wie tige belutsen.Meastentiids die sy mei de predikant de foarbeaen. Wy tinke yn tankberens oan har werom.
Ut namme fan de Fryske liturgygroep Earetsjinsten Grutte Tsjerke,
Rinse fan der Lei

Grote Kerk Drachten open voor herdenken dierbaren
'PosterHerdenkingsmiddag. pdf'
Een kaarsje aansteken, een naam opschrijven in een gedenkboek, samen herinneringen ophalen… De Grote Kerk van Drachten is op zaterdagmiddag 23 november open voor het herdenken van dierbare overledenen. Van 13.00 tot 16.30 uur kan iedereen – ongeacht levensovertuiging – vrij binnenlopen in de kerk op Zuidkade 10 om op zijn of haar eigen manier stil te staan bij het gemis van geliefden, familieleden of vrienden. Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken, maar bijvoorbeeld ook de naam van de overleden dierbare opschrijven in een gedenkboek, of op een kaartje dat aan een tak gehangen wordt. Er zijn ook gastheren en -vrouwen aanwezig met wie herinneringen gedeeld kunnen worden. In de kerk klinkt passende muziek, het laatste uur van een harpiste. Er liggen kaarten met gedichten die meegenomen mogen worden. In de Protestantse Kerk is het gebruikelijk om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – dit jaar 24 november - de namen te noemen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De gemeenschap rond de Grote Kerk wil de rijkdom van dit gebruik graag delen met dit initiatief op de zaterdag ervoor.

Voortvarend Verder
Het nieuwe, voorgenomen besluit t.a.v. Voortvarend Verder en het eindrapport van de commissie uitvoering Voortvarend Verder zijn te vinden via de link: voortvarend verder

Stiltemomenten in de Grote Kerk
De meditatiegroep komt bij elkaar in de Grote Kerk om 20 uur op de volgende dagen:
21 november 2019, 16 januari, 27 februari, 26 maart en 7 mei 2020 
Je/U bent van harte welkom! 
Vragen? Jansje vd Sloot tel: 519004, Griet Postema tel: 530499

Oproep deelname aan de lezing “Klimaatverandering – Wat te doen?”
Op 19 november organiseert het Filosofisch Café Drachten een lezing door Jan Flameling met als titel “Klimaatverandering – Wat te doen?”. 
Vanuit de Taakgroep Cultuur willen we u van harte uitnodigen om hier aan deel te nemen met het oog op een aan de klimaatproblematiek gerelateerd project in de 40 –dagentijd 2020. 
In de lezing op 19 november gaat Jan Flameling in op de vraag “Hoe het tij te keren?” In zijn lezing laat Jan Flameling u kennismaken met Peter Sloterdijk die ons voorstelt ons niet langer als “enkeling” en onverschillig toeschouwer op te vatten, met Timothy Morton die in zijn boek “Ecologisch wezen” ons vraagt op een andere manier om te gaan met niet-menselijke wezens en met Thich Nhat Hanh die ons oproept wakker te worden en vanuit liefde voor “Moeder aarde” te leven.
Aanvang op 19 november: 19:30 (zaal open vanaf 19:00). Locatie: Brede School in de wijk “De Drait”, Flevo 190, 9204 JT Drachten. Entrée € 8,-- incl. koffie/thee. Voor details zie: www.filosofischcafedrachten.nl

Vanuit de Taakgroep Cultuur gezien zou het fijn zijn als een aantal mensen vanuit de PGD kennis neemt van deze lezing zodat we deze bevindingen en de daardoor opgeroepen vragen kunnen inbrengen in het project voor de 40 –dagentijd 2020. Daartoe wordt een nabespreking georganiseerd op 28 november 2019, vanaf 19:30 in de koffieruimte van de Grote Kerk.
Namens de Taakgroep Cultuur,
Ad Vermeulen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com